Loading

Visi

Dakwah, Ukhuwah, Maju Bersama Ummat Menegakkan Kalimah Allah.

Misi

 1. Menjadikan masjid sebagai sentral kegiatan dan pusat rujukan masyarakat
 2. Menyebarluaskan dakwah Islam di dalam negeri dan luar negeri.
 3. Mencetak kader dai yang alim, sholeh, takwa, dan berakhlak mulia yang mampu membersamai umat dalam membumikan nilai-nilai Islam.
 4. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelopor masyarakat.
 5. Berperan aktif dalam memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara.
 6. Melakukan komunikasi, silaturahmi dan kerja sama antar elemen umat Islam dalam upaya untuk mengukuhkan ukhuwah Islamiyah.
 7. Melakukan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.
 8. Memelihara sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.
 9. Memberdayakan potensi umat baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan hukum.
 10. Membangun kesadaran masyarakat dalam bidang sosial politik untuk melakukan pembelaan Islam dan umat Islam.
 11. Membangun opini umum yang kondusif di tengah masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
 12. Membangun budaya amar ma’ruf nahyi munkar untuk mewujudkan masyarakat madani menuju baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur.
 13. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk menyukseskan misi organisasi.